Wpisz tekst i naciśnij Enter

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY PLACU DWORCOWEGO W OPOLU

Miasto Opole przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zaprasza do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu. Pula nagrod w konkursie to 110 000 zł.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Plac Dworcowy w Opolu” Przyjęte zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zagospodarowania terenu będą stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu przedstawiono w Rozdziale II Regulaminu konkursu -„Ustalenia merytoryczne”.

Kryteria oceny prac konkursowych:
walory architektoniczne: atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, wkomponowanie w otaczający teren – 40
funkcjonalność przedstawionych założeń – 40
realność i ekonomika – 20
Nagrody:
I – 45 000 zł + zaproszenie do negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji
II – 30 000 zł
III – 25 000 zł
Wyróżnienia – 10 000

Terminy:
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 22 sierpnia 2018 roku, do godziny 16:00.
  • Informacje o kwalifikacji w konkursie – do 28 sierpnia 2018 r.
  • Termin przesyłania prac – do 10 października 2018 roku, do godziny 16:00.
Szczegóły na stronie konkursu.