Wpisz tekst i naciśnij Enter

Laureaci XL edycji Konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego

Pierwszego grudnia 2020 r. o godzinie 17:00 odbyło się rozstrzygnięcie XL edycji Konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego w formie online.

Członkowie jury w składzie:

  1. arch. Katarzyna Weiss
  2. arch. Michał Bekas
  3. arch. Piotr Grabowski
  4. arch. Piotr Kluj
  5. arch. Borys Wrzeszcz – sędzia referent

dokonali wyboru prac i przydzielili nagrody w trzech kategoriach określonych w regulaminie konkursu ( Architektura, Urbanistyka , Wnętrza)
Przydzielono nagrody pieniężne i dodatkowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
Nagrodzone zostały następujące prace:

I. w kategorii ARCHITEKTURA
1 NAGRODA równorzędna – praca pn. Zespół mieszkaniowy na rynku wschodnim
opracowana przez – Marcin Stępień (WAPP)

prowadzący dr. hab. inż. arch. Mieczysław Kozaczko
nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1 250,00 zł
Opinia jury:
Projekt wyróżnia wyjątkowa wrażliwości urbanistyczna, formalna i estetyczna. Na uwagę zasługuje dojrzałe i świadome podejście projektanta do otoczenia, zauważenie problemów w otoczeniu i próba ich rozwiązania. Oszczędne w formie i skromne budynki emanują na otoczenie nie narzucając się a niesztampowe podejście do proponowanych
rozwiązań mieszkaniowych nadaje budynkom indywidualny wyraz.

1 NAGRODA równorzędna – praca pn. Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wodnych w
Choszcznie opracowana przez – Michał Orlikowski (UAP)

prowadzący mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski, mgr inż. arch. Hugon Kowalski
nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1 250,00 zł
Opinia jury:
Jury doceniło wyrazisty gest w powściągliwej formie.
Konsekwentne i logiczne rozwiązanie układu konstrukcyjnego oraz świadome użycie materiałów jest mocną stroną projektu. Powyższe rozwiązania skutkują umiejętną reakcją na kontekst i nadają otoczeniu nową wartość. Świadome utrzymanie budynku w prostej i skromnej formie
świadczy o dużej wrażliwości autora oraz jego dbałość o zachowanie naturalnej formy nadbrzeża jeziora. Na uwagę zasługuje pieczołowite dopracowanie i wysoka estetyka projektu.

2 NAGRODA równorzędna – praca pn. Projekt domu studenckiego w historycznym centrum
Genui – Alicja Maculewicz, Emilia Dzięgelewska (UAP)

prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński
nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Projekt stawia wyraziste tezy urbanistyczne takie jak dominanta wysokościowa i zagłębiony plac i robi to z dużym wyczuciem, w nawiązaniu do otoczenia. Dobrze wpisuje się w historyczną
tkankę urbanistyczną Genui. Współczesne rozwiązania architektoniczne przy użyciu prostego, cytującego otoczenie języka architektonicznego i rozwiązań detali pokazują wrażliwość projektantek na istniejącą zabudowę
zasługują na uznanie. Jury docenia również czytelne i umiejętne przedstawienie rozwiązań projektowych oraz wysoka
estetyka projektu.

2 NAGRODA równorzędna – praca pn. Miedziaki – Hanna Żylińska, Maciej Wiśniewski (WAPP)
prowadzący dr hab. arch. Radosław Barek
nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Projekt został zlokalizowany w wymagającym otoczeniu poznańskiej Śródki. Poprzedzony trafnymi analizami proponuję odważną, ale wyważoną interpretację historii. Jury docenia niesztampowe podejście do zaproponowanego wyrazu architektonicznego budynków,
nowoczesne nawiązanie do historycznych form oraz wrażliwość wybranych rozwiązań.

2 NAGRODA równorzędna – praca pn.Tektonik Island Vulcano Museum – Agnieszka Baszak,
Bartłomiej Bruzda, Paweł Danielak (WAPP)

prowadząca mgr inż. arch. Agnieszka Kasińska – Andruszkiewicz
nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Jury szczególnie doceniło wysoką jakość sposobu przedstawienia projektu oraz ciekawą formę budynku nawiązującą do jego tematyki, w unikalnym kontekście.


II. w kategorii URBANISTYKA
1 NAGRODA ORAZ GRAND PRIX – praca pn. Osiedle Maltańskie – Katarzyna Krawczyk
(UAP)
prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński,
nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1 250,00 zł
nagroda Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 1 000,00 zł
Opinia jury:
Jury doceniło podjęcie trudnego tematu społecznego w bieżącej rzeczywistości Poznania. Szczególną uwagę zwraca zaproponowana stopniowa transformacja chaotycznych ogródków działkowych w wysokiej jakości osiedle socjalne o ciekawej strukturze urbanistycznej. Na podstawie pieczołowitej analizy istniejącego układu, stworzenie systemowego i modułowego planu rewitalizacji urbanistycznej i formalnej osiedla. Zaproponowane działania pozwalają mieć nadzieję na rewitalizację nie tylko urbanistyczno-budowlaną ale i społeczną tej przestrzeni.
Projekt wyróżnia się złożonością, dojrzałością zastosowanych działań i odpowiedzialnym podejściem do projektowania.

2 NAGRODA równorzędna – praca pn. Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Północnej –
Iga Stanisławska (UAP)

prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński
nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Dogłębna analiza urbanistyczna zakończona złożonym projektem architektonicznym o eleganckiej formie. Na uwagę zasługuje próba stworzenia zróżnicowanych przestrzeni pomiędzy budynkami oraz chęć uporządkowania nijakiej dziś przestrzeni miasta.

2 NAGRODA równorzędna – praca pn. Zagospodarowanie terenów Starołęki nad rzeką Wartą –
Michał Orlikowski (UAP)

prowadzący dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, mgr inż. arch. Piotr Kamiński
nagroda Prezydenta m. Poznania w wysokości 600,00 zł
Opinia jury:
Jury doceniło dojrzałe podejście do procesu projektowego i próbę stworzenia nowej przestrzeni urbanistycznej o zróżnicowanej skali, funkcji i intensywności zabudowy w tej części Poznania. Projekt poprzedzono dobrą analizą urbanistyczną. Na uwagę zasługuje umiejętne stworzenia
wysokiej jakości przestrzeni nadrzecznych i wkomponowanie w niego złożonego projektu urbanistycznego-architektonicznego o eleganckiej formie.


III. w kategorii WNĘTRZE
1 NAGRODA – praca pn. Północ-Południe – Dorota Szafrańska (UAP)
prowadzący dr hab. Piotr Machowiak
nagroda Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 1 000,00 zł
nagroda Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 250,00 zł
Opinia jury:
Projekt posiada bardzo wyrazisty pomysł i konsekwentnie go wykorzystuję by zainteresować odbiorcę ważnym problem globalnego rozwarstwienia społecznego.

Wszyscy finaliści XL edycji konkursu im. prof. Wł. Czarneckiego otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Laureatów i finalistów Konkursu prosimy o kontakt z biurem SARP O/Poznań w celu ustalenia szczegółów odbioru Nagród: poznan@sarp.org.pl

GRATULUJEMY!