Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs SARP nr 1029 – Muzeum Okręgowe w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłasza ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe. 

Wybrane terminy konkursowe:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  –  do 24 października 2022 r.

Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r. 

Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r. 

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN

I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł 
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł 
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:

https://epk.sarp.pl