Wpisz tekst i naciśnij Enter

Konkurs architektoniczny SARP nr 1052

Oddział Warszawski SARP ogłosił Konkurs architektoniczny SARP nr 1052, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Terminy:
Składanie wniosków o dopuszczenie:
30.11.2023 r.
Składanie Opracowań studialnych:
23.02.2024 r.
Składanie Prac konkursowych:
13.05.2024 r.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu:
21.05.2024 r.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/