Wpisz tekst i naciśnij Enter

Standardy Retencji dla Miasta Poznania

W dniu 20 marca 2024 roku zostało podpisane zarządzenie nr 321/2024/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przyjęcia “Standardów Retencji dla miasta Poznania”, gdzie za priorytet przyjęto zasadę maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Założenia Standardów Retencji są kontynuacją i rozszerzeniem zapisów zawartych w dokumentach strategicznych dotyczących zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych między innymi w:

  • Miejskim planie adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania do roku 2030
  • Strategii Zarządzania Wodami Opadowymi i Roztopowymi w Poznaniu.

Więcej na ten temat w załączniku.