INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁACZNIKÓW A.11 i A.12

UWAGA – Organizator konkursu informuje, że zmienione zostały Załączniki nr A.11. i  nr A.12. do Regulaminu konkursu, dostępne w zakładce „Regulamin i materiały„.

Powyższe załączniki nie wymagają „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”.

Załączniki te nie powinny być podpisane.