Wpisz tekst i naciśnij Enter

Rozstrzygnięcie konkursu “Uwolnić Bogdankę”

W dniu 1 lutego 2024 r. podczas Forum Designu i Architektury, które odbywa się w ramach targów BUDMA 2024 nastąpiło rozstrzygnięcie studenckiego konkursu architektonicznego studialno-koncepcyjnego pt. „Uwolnić Bogdankę” i uroczyste odczytanie werdyktu sądu konkursowego.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu zachodniego klina zieleni w obszarze pomiędzy jeziorem Rusałka a parkiem Sołackim w Poznaniu.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem mgr inż. arch. Krzysztofa Frąckowiaka, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, w ramach łącznej puli nagród przeznaczonej na ten cel w wysokości 11 000 zł, spośród 58 prac, które wpłynęły na konkurs przyznał trzy równorzędne nagrody, dwa wyróżnienia równorzędne oraz jedno wyróżnienie honorowe.

Poniżej publikujemy wszystkie nagrodzone i wyróżnione zespoły autorskie.

LISTA LAUREATÓW KONKURSU

I NAGRODA RÓWNORZĘDNA – 3 tys. zł brutto – PRACA NR 3
(numer identyfikacyjny pracy – 000000)

Zespół autorski:
Michał Szymański i Piotr Banaszek / studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Uwolnić Bogdankę_ 1 miejsce

Opinia sądu konkursowego:

Nagroda równorzędna dla pracy nr 3 za dobrze przemyślane, wielowątkowe analizy i podkreślenie ważnych aspektów pomijanych w wielu innych koncepcjach. Atutami koncepcji są: udana separacja zachowanej funkcji sportowej i terenów zieleni, poprowadzenie nurtu Bogdanki w korycie o nowym przebiegu (wraz z propozycją alternatywną), redukcja ruchu kołowego, naturalny charakter koryta rzeki, alternatywne warianty przebiegu Bogdanki. Zasadne są postulaty udostępnienia zamkniętych dziś terenów oraz wykorzystania istniejących już parkingów i utwardzeń w najbliższym sąsiedztwie. Docenić należy z kolei dobrze uzasadniony nonkonformizm w formułowaniu niektórych opinii zawartych w pracy. Pewne wątpliwości wzbudza proponowany przebieg drogi dla samochodów tnący teren zieleni od strony ul. Wojska Polskiego i odseparowanie biegu rzeki od tras spacerowych. Praca podana w komunikatywny i atrakcyjny sposób.

I NAGRODA RÓWNORZĘDNA – 3 tys. zł brutto – PRACA NR 23
(numer identyfikacyjny pracy – 824048)

Zespół autorski:
Aleksandra Bieszka, Aleksandra Mucha, Maria Pielach i Agata Marciniak / studentki Wydziału Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Uwolnić Bogdankę_ 1 miejsce

Nagroda równorzędna dla pracy nr 23 za kompleksowe, dopracowane i przyjazne mieszkańcom rozwiązania. Atutami pracy są: szerokie przejście pod trasą Niestachowską, pieszy trakt wzdłuż koryta odkopanej Bogdanki, miejsce na różnorodne sporty amatorskie, pomost na Rusałce – zarówno jako akcent w krajobrazie i punkt widokowy, ale też miejsce upamiętnienia. Na uwagę zasługują również redukcja ruchu kołowego i uwzględnienie planowanego przystanku PKP. Oryginalną propozycją jest pawilon pod wiaduktem. Za dyskusyjną uznać można z kolei redukcję dotychczasowej funkcji sportowej (profesjonalnej), co mogłoby być polem potencjalnych konfliktów z dotychczasowymi użytkownikami. Praca bardzo komunikatywnie i estetycznie podana.

I NAGRODA RÓWNORZĘDNA – 3 tys. zł brutto – PRACA NR 49
(numer identyfikacyjny pracy – 020322)

Zespół autorski:
Emilia Cholewa i Michał Kościuk / studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Uwolnić Bogdankę_ 1 miejsce

Nagroda równorzędna dla pracy nr 49 za trafne wyważenie funkcji istniejących i planowanych. Praca łączy sport profesjonalny w dotychczasowym zakresie z odkopaniem rzeki w jej dawnym przebiegu. Atutami koncepcji są m.in.: interesujące swobodne ukształtowanie koryta Bogdanki i ogrodów deszczowych, przejścia dla zwierząt odseparowane od tras dla pieszych, promocja transportu zbiorowego, redukcja ruchu samochodowego, świadoma ucieczka od przeinwestowania. Pewne wątpliwości budzi możliwy konflikt funkcji sportowej i rekreacyjnej. Bardzo atrakcyjną i wysublimowaną formę graficzną planszy i prezentacji osłabia mnogość literówek w interesujących skądinąd tekstach.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE – 1 tys. zł brutto – PRACA NR 21
(numer identyfikacyjny pracy – 371331)

Zespół autorski:
Aleksandra Chrząstek, Karolina Cieślak, Jakub Lewandowski i Daria Bruszkiewicz / studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uwolnić Bogdankę_ wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 21 za trafne odseparowanie funkcji rekreacyjnej i sportowej z jednoczesnym zespoleniem tej ostatniej oraz wskazanie przykładów rozwiązań przyjaznych zwierzętom.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE – 1 tys. zł brutto – PRACA NR 53
(numer identyfikacyjny pracy – 213783)

Zespół autorski:
Zofia Napiontek i Viktoria Bagińska / studentki Wydziału Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Uwolnić Bogdankę_ wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie równorzędne dla pracy nr 53 za odważną i sensowną decyzję o umieszczeniu trasy Niestachowskiej w tunelu i przestrzenne połączenie ekosystemu tego fragmentu klina zieleni.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE – PRACA NR 38
(numer identyfikacyjny pracy – 047277)

Autor:
Michał Teodorczyk / student Wydziału Architektury / Politechnika Warszawska

Uwolnić Bogdankę_ wyróżnienie honorowe

Wyróżnienie honorowe dla pracy nr 38 za trafne odizolowanie stadionu od części przyrodniczej oraz za wysoki poziom graficzno-plastyczny prezentacji koncepcji

Organizatorzy:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o.,
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań (SARP),
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP.